Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Brand Technics II35144/2190/2122/1/24
Studiegids

Brand Technics II

35144/2190/2122/1/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Branding
  • Branding + Packaging
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Packaging
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Claes Saar, Gombeer Wim, Hendrickx Sanne, Listhaeghe Erwin, Paesmans Miet, Peeters Andreas, Stoops Tim, Van Hecke Bavo
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Brand Technics 2 ontwikkel alle skills die nodig zijn om de rest van studietraject zelfstandig gebruik te maken van de meest essentiële tools binnen het Brand DesignLab en de Makerspace. Je leert software en hardware aansturen waarmee je de mooiste prototypes op de wereld zet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je gaat correct om met lichtbronnen en maakt de juiste keuze uit het assortiment objectieven.
Je gaat correct om met lichtbronnen en maakt de juiste keuze uit het assortiment objectieven.
Je kan door inzicht in de aard en de opstelling van de lichtbron verscheidene aspecten van een voorwerp weergeven en abstraheren.
Je kan door inzicht in de aard en de opstelling van de lichtbron verscheidene aspecten van een voorwerp weergeven en abstraheren.
Je past professionele verpakkingsvisualisatie software toe.
Je past professionele verpakkingsvisualisatie software toe.
Je experimenteert met de verschillende productie mogelijkheden eigen aan de makerspace en voert deze correct uit.
Je experimenteert met de verschillende productie mogelijkheden eigen aan de makerspace en voert deze correct uit.

Leerinhoud

Bij Brand Technics II komen volgende thema's aan bod:

 • Esko Studio
 • Studiofotografie
 • Makerspace

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.