Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Brand Essentials I35145/2190/2122/1/58
Studiegids

Brand Essentials I

35145/2190/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Branding
  • Branding + Packaging
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, PDL
  • Packaging
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Claes Saar, Gombeer Wim, Hendrickx Sanne, Listhaeghe Erwin, Paesmans Miet, Peeters Andreas, Stoops Tim, Van Hecke Bavo
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij dit vak zoem je verder in op het campagne- en communicatie-aspect van branding en marketing. Je leert welke technieken, formats en media frequent door reclamemakers gehanteerd worden en hoe reclamecampagnes geboekt worden.
De theorie wordt tijdens de hoorcolleges steeds geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk/actualiteit, waarna je via opdrachten actief wordt aangespoord om je inzicht in de leerstof toe te passen en mee de actualiteit te betrekken.

Door deze leerstof krijg je een beter inzicht in de mechanismen achter de reclame, waardoor je ook gerichter aan opdrachten kan werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je begrijpt de marketingtechnische mechanismen in de actualiteit en legt ze uit.
Je definieert en begrijpt de basisbegrippen ivm communicatieproces, -vormen en -middelen.
Je identificeert marketingtechnische elementen in de brede actualiteit.
Je vertaalt de actualiteit naar professionele, marketinggerelateerde opportuniteiten.
Professionaliseren
Je brengt je visie/analyse/boodschap op een gepaste, overtuigende, heldere en correcte manier.
Communiceren
Je definieert en begrijpt de basisbegrippen ivm communicatieproces, -vormen en -middelen.
Je weet wanneer welke communicatie-uitingen kunnen ingezet worden i.f.v. een opdracht.
Je onderbouwt je keuze en/of combinatie van communicatie-uitingen in functie van een specifieke opdracht.

Leerinhoud

In Brand Essentials I komen volgende thema's aan bod:

 • hoe werkt reclame
 • basisbegrippen en positie van reclame binnen de marketing- en communicatiemix
 • welke media-uitingen bestaan er en hoe kiezen (mediamix)
 • wat is interactieve marketing, content marketing, direct (e)marketing, PR, ...
 • consumentengedrag (customer journey, van prospect tot ambassadeur, ...)
 • situatieanalyse, doelstellingen en strategie, segmenteren en positioneren, ... 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.