Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion Software II35147/2190/2122/1/29
Studiegids

Motion Software II

35147/2190/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D
  • 3D
  • Crossmedia-ontwerp
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cluckers Jeroen, Delafortry Lina, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij Motion Software II gaan we aan de slag met Cinema 4D en leer je de basisbeginselen van 3D modeling. We bekijken ook de basis principes van shading, texturing en rendering ten einde treffende visuele beelden te bekomen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over de productie van 3D stills en visuele 3D stijlen.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 3D-technieken om tot een stilstaand beeld voor promotionele doeleinden te komen.
Je gebruikt de basistools en technieken om tot eenvoudige 3D-animaties te komen.
Je hanteert de basistechnieken om een 3D-beeld in een foto en video te verwerken en komt zo tot een visueel realistisch resultaat.

Leerinhoud

Bij het vak Motion Software II behandelen de we volgende onderwerpen:

 • 3D modelingtechnieken
 • Shading en textures
 • Belichtingen
 • 3D camera's
 • Rendering
 • Eenvoudige 3D animaties (rotatie, verplaatsen, scalen)
 • 3D visualisatietechnieken ter combinatie met foto/video
 • Export mogelijkheden voor afbeeldingen en video’s van korte duur
 • Creatieve en commerciële toepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00grote overkoepelende opdracht met motivatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.