Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion Essentials I35148/2190/2122/1/63
Studiegids

Motion Essentials I

35148/2190/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D
  • 3D
  • Crossmedia-ontwerp
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cluckers Jeroen, Delafortry Lina, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Motion Essentials I reiken we je de nodige kennis aan ter ondersteuning van Motion Lab III. We werken verder aan je kennis en ervaring voor het maken van promotionele reportages. Daarnaast bekijken we ook enkele technieken en principes om 3D beelden geloofwaardig te verwerken in fotografie en videografie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op videografisch en technisch vlak om je kennis te actualiseren.
Je gebruikt creatieve denktechnieken voor het bedenken en ontwerpen van verrassende videoconcepten.
Materialize
Je hanteert de basisvideo- en audiotechnieken om een locatie aantrekkelijk in beeld te brengen.
Je hanteert de basiscompositingtechnieken om een 3D-beeld geloofwaardig in video te verwerken.
Je bewerkt videobeelden met de nodige effecten om tot een professioneel resultaat te komen.

Leerinhoud

Bij het vak Motion Essentials I behandelen de we volgende onderwerpen:

 • Storytelling voor video’s met promotioneel doeleinde
 • Scripting, storyboarding (=MS)
 • Filmen op locatie en in open lucht
 • Interviews voorbereiden en afnemen
 • Audio opnames maken en bewerken (=MS)
 • Grafisch ontwerp van typografische animaties en infographics
 • Motion Design principes
 • Videomontage
 • Basis compositing technieken om 3D renderings met foto/video te combineren tot een geloofwaardig geheel.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00grote overkoepelende opdracht met motivatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.