Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Interface Essentials I35150/2190/2122/1/34
Studiegids

Interface Essentials I

35150/2190/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Labs jaar 2 sem 3: BDL, IDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, MDL
  • Labs jaar 2 sem 3: IDL, PDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Deforche Marlies, Gombeer Wim, Matthé Kim, Van Aerschot Wim, Van Camp Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De eerste bouwstenen voor web development zijn reeds gelegd bij Interface Software I. Bij Interface Essentials I gaan we aan de slag met een Content Management System (CMS).

Bij Interface Essentials I gaan we aan de slag met een Content Management System (CMS). Wij kiezen voor Wordpress omdat dit vandaag nog steeds het meest populaire is. Hierbij vertrekken we van nul en gaan we zelf onze hosting regelen, de CMS & database installeren. En gaan we aan de slag met allerhande plug-ins. Het design gaan we doen aan de hand van Elementor Pro of Oxigen. En voor zij die IDL III volgen gaan we de CMS gebruiken als documentatie voor de game die jullie daar maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je bedenkt creatieve concepten voor een grafisch verantwoorde website naar de behoeften van een klant binnen de mogelijkheden van een CMS systeem.
Materialize
Je past de basisprincipes van een CMS toe in een concrete opdracht waarbij je content (tekst, beeld, bewegend beeld, geluid en combinaties hiervan) structuur geeft in een eigen CMS ontwerp.
Je bent in staat om vanuit je inzicht in de basisprincipes van contentmanagement een bestaand CMS te beheren en verder uit te bouwen.
Je installeert een CMS op een webserver volgens de regels van de kunst en linkt dit aan een database.
Je maakt gebruik van verschillende plugins voor het uitbreiden van de funtionaliteiten van de CMS (Beveiliging, Webshop, SEO, Back-up, Design....)
Je past de technische basisprincipe van SEO toe op je CMS.
Je bepaalt aan welke eisen een media-uiting en -content moet voldoen wil het een gebruiksvriendelijk en toegankelijk product zijn.

Leerinhoud

In Interface Essentials I komen volgende thema's aan bod:

 • Activeren van Domeinnaam en server.
 • Installeren van Database (Apache)
 • Installeren van Wordpress
 • Installeren en gebruik maken van verschillende Plugins in WP
 • Back-up & Security van je WP site
 • Werken met verschillende templates
 • Eigen ontwerp maken met Elementor Pro / Oxigen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00herwerkte opdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.