Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Publication DesignLab IV - Print & Creation35151/2190/2122/1/68
Studiegids

Publication DesignLab IV - Print & Creation

35151/2190/2122/1/68
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Labs jaar 2 sem 4: PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Production
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, De Vuyst Marijke, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Nijssen Wes, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Publication DesignLab II EN binnen trajectschijf 1 al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Image & Illustration I.

Korte omschrijving

Bij Publication DesignLab IV pas je de vaardigheden en skills die je aanleert in het onderliggend vak toe in grotere projectopdrachten. Net zoals in Publication DesignLab III wisselen hoorcolleges en feedbackmomenten elkaar af terwijl we ons verder verdiepen in het creatieve aspect van publication design.

Leerinhoud

In Publication DesignLab IV - Print & Creation komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Bij PDL IV - Print & Creation leggen we de focus op het creëren van content.
 • Aan de hand van verschillende illustratietechnieken leer je je eigen stijl te ontwikkelen.
 • Dit doen we aan de hand van een gedetailleerde briefing.
 • Je leert verder te experimenteren binnen de (digitale) fotografie en typografie.
 • De producten die hiervan het eindresultaat zijn werk je af volgens de drukstandaarden en gemaakte keuzes.
 • Ook je schermontwerpen moeten op een correcte manier leesbaar en te gebruiken zijn.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.