Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Image & Illustration I35152/2190/2122/1/05
Studiegids

Image & Illustration I

35152/2190/2122/1/05
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Grafimediatechnologie
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
  • Print & Creation
  • Print & Creation + Print & Production
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, De Vuyst Marijke, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Nijssen Wes, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Image & Illustration II is het onderliggend vak van PDL IV - Print & Creation waar we tijdens hoorcolleges en oefeningen kennis en competenties bijbrengen m.b.t. fotografische en illustratieve beelden in printmedia producten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je kan meer complexe combinaties van tekst en beeld op een correcte manier plaatsen in functie van de leesbaarheid en doelgroep.
Je vertrekt bij het genereren van ideeën in je ontwerpproces steeds vanuit een analoge benadering.
Materialize
Je bent in staat om zelfstandig analoge en digitale beelden te creëren en technisch correct te verwerken in verschillende specifieke omstandigheden.
Je creëert en optimaliseert illustraties op gevorderd niveau (gradient mesh, iconen, grafieken, 3D, ...).
Je bewerkt en corrigeert digitaal beeldmateriaal op professionele wijze door het gebruik van de juiste technieken (o.a. selecties, kleuren, maskers, lagen, kanalen en filters) rekening houdend met de specifieke mediaoplossing.

Leerinhoud

Bij Image & Illustration I komen volgende thema's aan bod:

 • Je leert wat beelden je willen zeggen en wanneer je best welke techniek gebruikt.
 • Maar ook wat kan in functie van vraag en budget.
 • Er wordt beroep gedaan op je creatieve vermogen tot ontwikkelen van een verhaal maar ook op je kritische houding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.