Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion Software 2D35160/2190/2122/1/83
Studiegids

Motion Software 2D

35160/2190/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D
  • 2D + 3D
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cluckers Jeroen, Delafortry Lina, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij Motion Software 2D diepen verder je softwarekennis uit van After Effects op het gebied van animatie en werken we verder op de hoofdprincipes van animatie. We bekijken ook enkele technieken en principes om treffende illustraties en stijlen te bekomen voor jouw animaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 2D-animatietechnieken en visuele 2D-animatiestijlen.
Materialize
Je gebruikt de gangbare 2D-animatietechnieken om animaties te maken voor communicatieve doeleinden.
Je hanteert de belangrijkste motion design principes bij het ontwerpen van aantrekkelijke 2D-animaties.
Je hanteert de basis 2D-animatietechnieken om karakters op een aantrekkelijke manier te animeren.
Je ontwerpt 2D-animatiekarakters voor een animatie met communicatieve en promotionele doeleinden binnen een consequente stijl.
Je past je basiskennis over geluidsopname toe bij het regisseren en opnemen van een voice over.

Leerinhoud

Bij het vak Motion Software 2D behandelen de we volgende onderwerpen:

 • 2D animatietools en -technieken
 • Motion design principes
 • Workflow voor ontwerp van een karakter
 • Karakteranimatie technieken
 • Gebruik van camera's
 • Gebruik van voice over (basis opname en regie)
 • Renderen van animaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00grote overkoepelende oefening met motivatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.