Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion DesignLab IV - 3D35161/2190/2122/1/20
Studiegids

Motion DesignLab IV - 3D

35161/2190/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • 2D + 3D
  • 3D
  • Crossmedia-ontwerp
  • Labs jaar 2 sem 4: MDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cluckers Jeroen, Delafortry Lina, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Motion DesignLab 3D maak je kennis met toepassingen van 3D animatie die ingezet worden ter communicatie en promotie. Je ontwerpt grafische 3D animaties en bewerkt audiovisueel materiaal tot een aantrekkelijk geheel. Aan de hand van wekelijkse consulten in kleine groepen werk je aan je 3D projecten.

Leerinhoud

Bij het vak Motion Lab IV - 3D komen de volgende onderwerpen aan bod in praktijkgerichte projecten:

 • Logo animatie advanced
 • Animatie van letter (loopend schilderij)
 • Infographic en explainer in 3D
 • Animatie van 3D assets ter visualisatie van een low poly 3D wereld
 • Implementatie van 3D models en animatie in Spark AR

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.