Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Interface DesignLab IV - Creative Coding35163/2190/2122/1/88
Studiegids

Interface DesignLab IV - Creative Coding

35163/2190/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Labs jaar 2 sem 4: IDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Deforche Marlies, Draulans Frederik, Gombeer Wim, Matthé Kim, Van Aerschot Wim, Van Camp Serge
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Interface DesignLab I EN geslaagd of getolereerd voor Interface DesignLab II EN binnen trajectschijf 1 al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Interface Software III.

Korte omschrijving

Nadat we vooral de focus hebben gelegd op UX/UI is het tijd om bij IDL IV dat stapje verder te gaan en verlaten we wat we tot nu toe als “traditionele” interfaces zien en betreden we de wereld van oa de onzichtbare interfaces (ref. Siri, Google Assistant) en andere mogelijkheden tot interactie. Zo zullen we bij IDL IV- Creative Coding input creëeren aan de hand van een sensor naar keuze (camera, microfoon…) om dan zo tot creatieve en experimentele interacties te komen.

Je merkt dat hier de focus vooral op het toepassen ligt. Omdat we weten dat jullie het onderzoeken en de principes van goede UI/UX ondertussen reeds onder de knie hebben. (Dit zijn dingen die vanzelfsprekend altijd vooraf gaan.)

Leerinhoud

In IDL IV - Creative Coding komen volgende thema's aan bob:

 • Kennismaking en gebruik van onzichtbare interfaces
 • Gebruik maken van API’s
 • Een experimentele crossmedia-installatie bedenken en tot prototype ontwikkelen
 • Een (experimentele) interface conceptueel bedenken en een visueel model ontwikkelen
 • Werken met (multi)touch-interfaces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.