Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Interaction Essentials I35166/2190/2122/1/93
Studiegids

Interaction Essentials I

35166/2190/2122/1/93
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Creative Coding + Visual Interaction
  • Crossmedia-ontwerp
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: IDL
  • Visual Interaction
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Deforche Marlies, Gombeer Wim, Van Aerschot Wim, Van Camp Serge
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Interaction Essentials gaan we tijdens de lessen en oefeningen dieper in op de facetten van een succesvolle gebruikerservaring of user experience (UX), waarvan de user interface (UI) een belangrijk onderdeel is.

Je brengt de noden en wensen van je gebruikers in kaart. Op basis hiervan werk je je ideeën uit in prototypes. Je gaat iteratief tewerk en leert feedback van gebruikers interpreteren en verwerken. De motivatie en denkwijze van je gebruikers zijn de leidraad voor alle designbeslissingen, rekening houdend met de business goals van de opdrachtgever.

In het onderdeel UI-design leer je over het visuele aspect van een interface, de interactiviteit, belang van psychologie in een goeie user experience.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je ontwerpt de structuur en het visueel aspect van een digitale product door middel van wireframes en mockups.
Je bouwt zelfstandig een interactief prototype om het product te testen met eindgebruikers en/of opdrachtgevers.
Je werkt flowcharts, sitemaps en user flows uit om tot een consistente User Experience (UX) te komen.
Je maakt een user interface (UI) styleguide met richtlijnen zodat ontwikkelaars hiermee aan de slag kunnen.
Materialize
Je past de belangrijkste usability-richtlijnen voor web en mobile toe.
Je test een media-uiting op toegankelijkheid (accessibility) en gebruiksvriendelijkheid (usability).
Je formuleert verbetervoorstellen op vlak van toegankelijkheid (accessibility), gebruiksvriendelijkheid (usability) en technische haalbaarheid.
Je maakt een implementatieplan op om je interactieve oplossing in de praktijk te brengen, rekening houdend met de inzichten uit eerdere fasen van je ontwerpproces.

Leerinhoud

In Interaction Essentials I komen volgende thema's aan bod:

 • Aan de slag met Design patterns
 • Verdiepen in Gestalt principes in UX-design
 • Ontwerpen voor verschillende schermgroottes
 • Ontwerpen met UI-kits
 • Advanced wireframing
 • Verdiepen in informatie architectuur en content requirements
 • Aspecten van HCI en gebruikerspsychologie
 • Customer journey mapping
 • Impact van beelden, taal en woorden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00verschillende opdrachten tijdens de lesweken en een digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00digitaal examen

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.