Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mediacontext II35168/2190/2122/1/64
Studiegids

Mediacontext II

35168/2190/2122/1/64
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bie Marijke, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Welke rechten spelen in de creatieve industrie en waar moet je rekening mee houden als toekomstig media designer?
Je leert de basisbegrippen uit het recht te begrijpen a.d.h.v. concrete cases die te maken hebben met de creatieve industrie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je onderbouwt jouw persoonlijke visie op de aangereikte thema's aan de hand van uiteenlopende tools.
Professionaliseren
Je schetst de inhoud van de topics die aan bod komen in de verschillende sessies.
Je brengt de aangereikte leerstof in verband met een actuele case uit de creatieve industrie.

Leerinhoud

In Mediacontext II krijg je inzicht in de specifieke wetgeving voor de creatieve industrie en leer je de basis kennen van de relevante rechtsgebieden voor jouw toekomst. We kijken naar welke regels er spelen bij het creëren en publiceren van content, je leert rekening te houden met auteursrecht, portretrecht, merkrecht, ... Hoe verhouden online marketingtechnieken zich tot de bescherming van de persoonsgegevens van de doelgroepen, en wat is de invloed van big data hierop? Mediacontext II leert je de grenzen en bescherming kennen die het recht kan bieden aan creativiteit.

Raadpleeg de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over de aanpak en planning van dit olod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.