Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Le français des finances et assurances35274/2182/2122/1/38
Studiegids

Le français des finances et assurances

35274/2182/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Français OF geslaagd voor Communication en français.

Korte omschrijving

Je verruimt je communicatieve vaardigheden en past de gebruikelijke terminologie in beroepsspecifieke situaties toe. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 7.3 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je geeft een voorbereide presentatie over een vertrouwd onderwerp binnen je eigen vakgebied.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je past de behandelde grammatica correct toe.

Leerinhoud

Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • communicatiestrategieën, klantvriendelijk zijn, telefoneren, presenteren en mails schrijven;
 • je begrijpt en analyseert vakgerelateerde teksten met sectorgebonden woordenschat;
 • je verwerft meer grammaticale kennis door zelfstudie.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessies met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek