Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Consumentenverzekeringen: schade35276/2182/2122/1/09
Studiegids

Consumentenverzekeringen: schade

35276/2182/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Verzekeringsrecht OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel "Consumentenverzekeringen: schade" komen de autoverzekeringen, de woonpolis en de familiale polis aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stelt een verzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid rond schadeverzekeringen voor consumenten.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot schadeverzekeringen voor consumenten.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een consumentenverzekering.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Je definieert de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de verzekeringscontracten vallen.
Je beschrijft de materiële, desgevallend lichamelijke schaderegelingsprincipes.
Je handelt schadedossiers af aan de hand van vooropgestelde procedures.

Leerinhoud

1. Mobiliteit

 • Deel I: De BA-motorrijtuigenverzekering
  • Rechtsgronden van de BA-motorrijtuigenverzekering;
  • Instellingen betrokken bij de motorrijtuigenverzekering;
  • De polisvoorwaarden;
  • Het afsluiten van een verzekering BA-motorrijtuigen;
  • Schaderegeling;
 • Deel II: De aanvullende motorrijtuigenverzekeringen
  • De omniumverzekering motorrijtuigen;
  • De rechtsbijstandsverzekering;
  • De bestuurdersverzekering;
  • De reisverzekering: de reisbijstandsverzekering.

2. Patrimonium

 • Wie heeft belang bij een brandverzekering?
 • Verzekerde personen
 • De waarborgen
 • Verzekerde waarde
 • Schaderegeling
 • Premie
 • Specifieke vragen

3. Aansprakelijkheid

 • Verzekerde waarborgen
 • Verzekerde personen
 • Uitsluitingen
 • Schaderegeling
 • Premie en vrijstelling

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
'Goed verzekerd?!'Verplicht
 • Auteur: Geert Dehouck, Bert De Paep, e.a.
AutoverzekeringenVerplicht
 • Auteur: An Deferme

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets hands off75,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek