Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Financieel management35278/2182/2122/1/77
Studiegids

Financieel management

35278/2182/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 125,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Financiële algebra EN (eerder ingeschreven voor Excel OF eerder ingeschreven voor ICT-skills: Excel).

Korte omschrijving

Financieel management is een essentieel instrument op je dashboard voor het opbouwen tot en welslagen van een gezond bedrijf. Je bekomt een overzicht van de belangrijkste basisbegrippen en concepten binnen financieel beleid en leert ze toe te passen. Je ontdekt het verhaal achter de cijfers en krijgt zo inzicht in de financiële beleidsvoering en gefundeerde besluitvorming van een onderneming.

Ondernemingsfinanciering leidt tot waardecreatie en -maximalisatie, zodat de totale waarde van de aandelen van een onderneming maximaal is én blijft.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert de financiële gegevens van een (internationale) onderneming aan de hand van de jaarrekening.
Je bepaalt de financieringsbehoefte van een (internationale) onderneming aan de hand van een jaarrekening.
Je stemt financieringsbronnen, intern of extern, af op de desgevallende financieringsbehoefte.
Je stelt een budget en financieel plan op voor een (internationale) onderneming.
Je berekent de financieringskost van mogelijke financieringsoplossingen.
Je bepaalt de rendabiliteit van een (internationale) onderneming of van een investering.
Je beoordeelt het risico en rendement van enkele financieringsoplossingen/kapitaalbronnen.
Je beoordeelt de kost van het vermogen van een (internationale) onderneming.
Je past verschillende technieken toe om een (internationale) onderneming te waarderen.
Je beschrijft de wettelijk te respecteren procedures (nettoactieftest, liquiditeitstest en alarmbelprocedure) voor een (internationale) onderneming.
OLR FV 5.2 - De bachelor BM/FV gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke software en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je analyseert bekomen resulaten in een rekenblad op een kritische wijze.
Je gebruikt een rekenblad om bedrijfseconomische situaties uit te werken.
Je maakt tabellen en grafieken in een rekenblad.

Leerinhoud

Financieel Management - Ondernemingsfinanciering:

 • Financiële en ratioanalyse;
 • Kostprijscalculatie en budgettering;
 • Breakevenanalyse;
 • Financieringstechnieken: kapitaalstructuur, financiering op korte en lange termijn, bedrijfskapitaalbeheer, kasstroomanalyse;
 • Investeringsanalyse;
 • Dividendbeleid en waardering van de onderneming;
 • Externe financieringsbronnen. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (24,00)
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off75,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off75,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00Casus
Open boek