Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding BTW, douane en accijnzen35317/2182/2122/1/45
Studiegids

Inleiding BTW, douane en accijnzen

35317/2182/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Internationale handel.

Korte omschrijving

In de internationale handel is een grondige kennis van BTW, douane en accijnzen essentieel. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken en leer je alles over de import- en exportprocedure en het enig document. Alle theoretisch behandelde aspecten worden ruim geïllustreerd met praktische voorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR LM 1.0 - De bachelor BM/LM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het internationaal goederen vervoer.
Je behandelt met ondersteuning douane-technische dossiers.
Je bereidt douaneaangiften voor.
Je gebruikt de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen.
Je verklaart de procedures en de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning/certificaat.
Je consulteert het communautair douanewetboek.
Je begrijpt de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...).
Je verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van internationale handel in het kader van aangifte, keuring, etc. van goederen.
Je controleert de volledigheid van een douane-aangiften.
Je definieert basisbegrippen in verband met juridische procedures inzake douane, accijnzen en BTW.
OLR LM 10.0 - De bachelor BM/LM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je hebt basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.

Leerinhoud

-De douanewetgeving van de EU
-Basisprincipes van het Douanewetboek van de Unie: inleidende begrippen, basisdefinities, structuur en samenstelling
-Douaneprocedures, classificatie, oorsprong, douanewaarde, binnenbrengen van goederen, enig document, niet-tarifaire maatregelen
-Inleidende begrippen van accijnzen en BTW gerelateerd tot handel- en goederenstromen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (20,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (4,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie30,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek