Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business proces analyse & project management_SCM35331/2182/2122/1/36
Studiegids

Business proces analyse & project management_SCM

35331/2182/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Smart logistics binnen supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het Business proces analyse & project management vak heeft de volgende doelstellingen: kennis overdragen over verschillende type projecten, stakeholders betrokkenheid, doelstellingen, de type kosten en baten die IT en AI-oplossingen met zich meebrengen; een overzicht geven van hedendaagse technologische en innovatietrends, uit te leggen wat en welk type innovatie wordt ontwikkeld in de maritieme toeleveringsketen en logistiek; verschillende casestudy's presenteren waarvoor procesanalyse- en project management methoden moeten worden vastgesteld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR LM 1.0 - De bachelor BM/LM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert stakeholders en hun belang, probleemstelling, doelstelling en context bij het project.
OLR LM 2.0 - De bachelor BM/LM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
Je vergelijkt projecten op een bedrijfseconomische wijze.
OLR LM 3.2 - De bachelor BM/LM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je onderzoekt de mogelijkheid tot procesverbetering.
OLR LM 4.0 - De bachelor BM/LM heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je onderkent het belang van het betrekken van eindgebruikers voor de algemene gebruiksvriendelijkheid van een toepassing.
OLR LM 7.1 - De bachelor BM/LM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert op een professionele wijze met de verschillende stakeholders.
OLR LM 8.0 - De bachelor BM/LM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beschrijft op basis van een analyse het huidige proces of de AS-IS situatie voor de start van het project.
Je stelt testscenario’s op.
Je werkt met relevante projectdocumenten.

Leerinhoud

De inhoud van dit vak is gestructureerd in de volgende hoofdstukken:

 • projectmanagement (documentatie) en business models, en industrie 4.0, Smart Ports, ICT implementatiestappen in transport en logistiek;
 • Kaderstelling van problemen, voor de volgende onderwerpen en identificatie van stakeholders, probleemstelling, doelen en context:
  • Slot Swaps bij DC's;
  • Automatische laad- en losoperaties;
  • Automatische aankondiging van vrachtwagens in DC en geofencing mogelijkheden met hulp van AI;
  • Voorspellend onderhoud en optimaal verkooppunt van activa;
  • Matching van transporttaken voor wegvervoerders. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren10,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Casus
Open boek