Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Team project ontwikkeling_SCM35332/2182/2122/1/70
Studiegids

Team project ontwikkeling_SCM

35332/2182/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Smart logistics binnen supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Dit vak stimuleert studenten om initiatief te nemen, hun kennis toe te passen in een real-world omgeving en een eigen IT-project te bedenken. Hun IT project start met het identificeren van een probleem, en vervolgens het opleveren van een MVP (minimum viable product) en een business case. Op deze manier leren de studenten een proces in kaart te brengen en hoe ze de basis specificaties van een MVP moeten definiëren. Vervolgens zullen de studenten hun kennis verdiepen in het toepassen van andere projectmanagement concepten zoals het ontwikkelen en updaten van de juiste documentatie en het ontwikkelen van een business case. De studenten zullen werken in mix groepen en zullen regelmatig discussiemomenten krijgen om een update te geven over hun project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR LM 1.0 - De bachelor BM/LM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert verschillende ontwikkelingsmethodes (prototyping, agile, reverse eng., ...).
OLR LM 8.0 - De bachelor BM/LM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je herkent verschillende projectmethodologie├źn en beschrijft de kenmerken ervan.
Je onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
Je beschrijft verschillende mijlpalen in de doorlooptijd van een project.
Je hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Je geeft samen in een interdisciplinair team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen.
Je werkt met relevante projectdocumenten.

Leerinhoud

De studenten passen concepten toe die zij eerder hebben geleerd in het kader van een project:

 • Een probleem bij een bedrijf identificeren dat kan worden opgelost door nieuwe technologieën en IT-oplossingen toe te passen;
 • Het projectdoelstellingen en documentatie definiëren;
 • Identificeren van stakeholders, de as-is situatie en de mijlpalen van het project;
 • Ontwikkelen van een MVP;
 • De baten van hun projecten definiëren;
 • Een business case samenstellen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Casus
Open boek