Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
ICT vaardigheden: officepakketten35335/2157/2122/1/56
Studiegids

ICT vaardigheden: officepakketten

35335/2157/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Akyüz Sura
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Korte omschrijving

Het olod ICT-vaardigheden1 behandelt de basisvaardigheden binnen softwarepakketten waarmee men administratieve operationele organisatie efficiënt kan ondersteunen.
Het olod ICT-vaardigheden bereidt voor op het gedigitaliseerde werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student heeft een basisbegrip van het functioneren van een PC in een netwerkomgeving, een intranet- en internetomgeving. De student begrijpt hoe documenten opgeslagen en gedeeld worden.
08: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom.
De student heeft een basisbegrip van het functioneren van een PC in een netwerkomgeving, een intranet- en internetomgeving. De student begrijpt hoe documenten opgeslagen en gedeeld worden.
De student begrijpt het belang van rolverdeling en paswoordbeheer in het IT-landschap.
De student heeft basiskennis van software deelplatformen als MS Teams & Sharepoint.
De student gebruikt tekstverwerkingssoftware en opmaakfuncties om teksten en brieven op te maken.
De student verwerkt een administratieve informatiestroom
De student gebruikt een presentatieprogramma om een eenvoudige presentatie uit te werken.
De student analyseert eenvoudige rekenkundige problemen en werkt een efficiënte oplossing uit met behulp van een rekenblad.
De student gebruikt Excel voor logistiek

Leerinhoud

 Word voor logistiek
 Excel voor logistiek

Studiematerialen (lijst)

Excel 2016 1/3Verplicht
  • Auteur: Roger Frans
Excel 2016 2/3Verplicht
  • Auteur: Roger Frans
Word 2016 1/3Verplicht
  • Auteur: Roger Frans
Word 2016 2/3Verplicht
  • Auteur: Roger Frans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.
Verplichte handboeken: Excel 1/3 (versie 2013), Excel 2/3 (versie 2013) (Roger Frans – Campina Media) Word 1/3 (versie 2013) Word 2/3 (versie 2013) (Roger Frans – Campinia Media)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00