Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Personenbelasting35365/2182/2122/1/28
Studiegids

Personenbelasting

35365/2182/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de belangrijkste begrippen met betrekking tot de personenbelasting. Je leert hoe je de jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting als loon- en weddetrekkende moet invullen en hoe de verschuldigde (of terug te vorderen) personenbelasting wordt berekend (het taxatieproces). Je leert alles over de verschillende rubrieken van het aangifteformulier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je gebruikt de basisterminologie van personenbelasting.
Je herkent de verschillende onderdelen van de aangifte in de personenbelasting.
Je definieert de verschillende categorieën van belastbare inkomsten.
Je past fiscale principes toe op dossiers van natuurlijke personen, zelfstandigen.
Je berekent de gevolgen van een financiële of een vastgoedtransactie op de personenbelasting.
Je past de basisterminologie van personenbelasting toe op een concrete case.
Je berekent op basis van een concrete situatie de te betalen personenbelasting uit voor een natuurlijk persoon.
Je adviseert een klant over de gevolgen van concrete situaties op de berekening van de personenbelasting.

Leerinhoud

 • wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)?
 • verschillende aanslagstelsels
 • globalisatie van alle inkomsten
 • bepalen van de belastbare grondslag
 • bepalen van de aftrekbare bestedingen
 • onroerende inkomsten
 • roerende inkomsten
 • diverse inkomsten
 • beroepsinkomsten
 • beroepskosten
 • berekening van de belasting
 • bezoldigingen van werknemers
 • uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • inkomsten van handelaars


Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Praktisch personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Hugelier, S

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Casemethode
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets20,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Semester 1Vaardigheidstoets hands off80,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00Open en/of gesloten vragen
Open boek