Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muzikale projecten 5380/2173/2122/1/15
Studiegids

Muzikale projecten 5

380/2173/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
  • Master of Arts in Music
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een uitgesproken artistieke persoonlijkheid
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan op een zelfzekere manier via muzikale en verbale communicatie het publiek overtuigen
De student kan vanuit een persoonlijke artistieke visie het publiek beroeren
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het opbouwen en verinnerlijken van expertise
3 De student kan een proactieve rol opnemen in muzikale, multidisciplinaire of interculturele samenwerkingsvormen
De student kan constructief samenwerken bij de realisatie van een eigen artistiek concept, al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan volledig zelfstandig buiten de school een succesvol concert organiseren
De student kan zelf een band samenstellen en hierop zijn artistieke stempel drukken
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan constructief samenwerken bij de realisatie van een eigen artistiek concept, al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze toepassen op zijn/haar artistieke praktijk.
De student kan volledig zelfstandig buiten de school een succesvol concert organiseren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00