Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Onderzoek en educatie35484/2114/2122/1/88
Studiegids

Onderzoek en educatie

35484/2114/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Danckaert Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Atelier Fotografie 2.

Korte omschrijving

Met dit opleidingsonderdeel willen we studenten van de 3e BA initiëren in de professionele praktijk, meer bepaald het opstellen van applicaties en communicatie over het werk. Het kan gezien worden als een voorloper op Artistic Practice dat in de MA verder uitgewerkt wordt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een opdracht vormgeven via onderzoek, planning, documentatie, uitvoering en presentatie.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt specifiek ingegaan op de link tussen de praktijk van de kunstenaar en die van de onderzoeker in de kunsten. Verschillende onderzoekers die actief zijn in de academie worden in contact gebracht met de studenten waarbij het verschil én de overlappingen tussen de artistieke praktijk en onderzoek het uitgangspunt zijn.
Praktijkprojecten (samenwerkingen met externe partners, internationale projecten …) worden als case study gebruikt voor het schrijven van onderzoeksapplicaties, het geven van voordrachten en het communiceren over het desbetreffende project.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

De student schrijft een applicatie voor een ‘Start onderzoek’ gebaseerd op de call van de academie.
De student geeft een voordracht over het (verloop van) het praktijkproject en hoe dit gelinkt is aan het voorafgaand en samenvallend onderzoek.
Permanente evaluatie mbt. de evolutie van het project en de terugkoppeling naar het onderzoek.