Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Consumentenverzekeringen: schade35276/2196/2122/1/08
Studiegids

Consumentenverzekeringen: schade

35276/2196/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel "Consumentenverzekeringen: schade" komen de autoverzekeringen, de woonpolis en de familiale polis aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je maakt een afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid rond schadeverzekeringen voor consumenten.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een consumentenverzekering.
Je definieert de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.
Je beschrijft de materiële, desgevallend lichamelijke schaderegelingsprincipes.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
Je handelt schadedossiers af aan de hand van vooropgestelde procedures.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Je stelt een verzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot schadeverzekeringen voor consumenten.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de verzekeringscontracten vallen.

Leerinhoud

1. Mobiliteit

 • Deel I: De BA-motorrijtuigenverzekering
  • Rechtsgronden van de BA-motorrijtuigenverzekering;
  • Instellingen betrokken bij de motorrijtuigenverzekering;
  • De polisvoorwaarden;
  • Het afsluiten van een verzekering BA-motorrijtuigen;
  • Schaderegeling;
 • Deel II: De aanvullende motorrijtuigenverzekeringen
  • De omniumverzekering motorrijtuigen;
  • De rechtsbijstandsverzekering;
  • De bestuurdersverzekering;
  • De reisverzekering: de reisbijstandsverzekering.

2. Patrimonium

 • Wie heeft belang bij een brandverzekering?
 • Verzekerde personen
 • De waarborgen
 • Verzekerde waarde
 • Schaderegeling
 • Premie
 • Specifieke vragen

3. Aansprakelijkheid

 • Verzekerde waarborgen
 • Verzekerde personen
 • Uitsluitingen
 • Schaderegeling
 • Premie en vrijstelling

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
'Goed verzekerd?!'Verplicht
 • Auteur: Geert Dehouck, Bert De Paep, e.a.
AutoverzekeringenVerplicht
 • Auteur: An Deferme

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off75,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00schriftelijk
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off75,00schriftelijk examen