Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
.NET advanced35093/2187/2122/1/57
Studiegids

.NET advanced

35093/2187/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • Internet of Things
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als .NET advanced
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Sven
Andere co-titularis(sen): De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Je leert de achterliggende logica (backend) van een app stelselmatig op te bouwen met behulp van technologieën zoals een ORM en Web API's.
Je maakt daarbij gebruik van design patterns zodat je tot een app komt, opgebouwd volgens een enterprise architectuur.

Je leert daarnaast hoe je de gigantische hoeveelheid databronnen beschikbaar op het Internet kunt gebruiken en integreren in je eigen (mobiele) applicaties en websites.
Microsoft, Facebook, Twitter Google, Amazon, Steam, Twitch etc. bieden allemaal verschillende application programming interfaces (API) aan die third-party ontwikkelaars toelaten om via bijvoorbeeld REST calls eenvoudig met de data te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Analyseert bestaande online API's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Benadert een databank met behulp van een ORM
Benadert diverse datasources met behulp van een LINQ
Implementeert een Web API
Implementeert een enterprise architectuur
Maakt een verbinding met Web API’s vanuit een client
Analyseert bestaande online API's

Leerinhoud

 • Introductie tot REST
 • Introductie tot ASP.NET Core
 • Een REST-based web API bouwen volgens het MVC pattern
 • Een datalaag opbouwen met EF en LINQ
 • Een gelaagde architectuur implementeren volgens gepaste design patterns
 • Koppeling tussen backend en frontend uitwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00casus: momentopname op examen, digitaal