Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
ICT architecture35091/2187/2122/1/86
Studiegids

ICT architecture

35091/2187/2122/1/86
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als ICT architecture
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hansewijck Dries
Andere co-titularis(sen): Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In ICT/Software architectuur gaan we op zoek naar de fundamentele structuren die een softwaresysteem bepalen. In deze lessenreeks leren we keuzes maken, rekening houdend met de verschillende uitdagingen waarmee de Software Architect rekening moet houden: vereisten, stakeholders, kosten en complexiteit. We leren deze keuzes documenteren in diagrammen. We bekijken ook de geschiedenis en toekomst van software architectuur, met een focus op (public) cloud. We brengen het geleerde in de praktijk met een groepsopdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Geeft een overzicht van technologieën die gehanteerd worden in ICT projecten (State of The Art).
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
Verklaart verschillende ICT architecturen en beschrijft hun eigenschappen en kenmerken.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.

Leerinhoud

 • Elementen van een software architectuur
 • Public Cloud: IaaS en PaaS
 • Software architectuur templates
 • Taken en verantwoordelijkheden van de software architect
 • Risicobeheer binnen software architecturen
 • Architectuur diagrammen
 • Project waarin vertrekkende van een probleemstelling een nieuwe software architectuur wordt opgesteld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Casus : Momentopname op het examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Casus : Momentopname op het examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00werkstuk en presentatie: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.