Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Cloud computing35096/2187/2122/1/62
Studiegids

Cloud computing

35096/2187/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Cloud computing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor System administration OF geslaagd of getolereerd voor System administration) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux).

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de technologie zoals die in een virtueel datacenter wordt toegepast en leert deze technologie gebruiken in een private cloud die je zelf opzet. Deze cursus bereidt je voor om een virtueel datacenter in een bedrijf te beheren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
motiveert de gemaakte keuzes van de hulpbronnen die beschikbaar zullen zijn voor een virtuele machine.
motiveert de gemaakte keuzes bij het opzetten van een virtueel netwerk.
motiveert de gemaakte keuzes die horen bij integratie van de verschillende netwerken gebruikt in een datacenter.
motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van opslagmedium in het software defined datacenter.
Verklaart de keuze van disk provisioning op de werking van een virtuele machine.
Legt de verschillen uit tussen de verschillende types van hypervisors.
motiveert de keuze van de storage network-technologie op basis van een gegeven scenario.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
installeert en configureert de hypervisors.
installeert en configureert een omgeving voor centraal beheer van een software defined datacenter.
installeert en configureert een eenvoudige SAN geschikt voor shared storage
installeert en configureert een eenvoudige NAS geschikt voor shared storage.
installeert en configureer virtuele netwerken.
installeert en configureert virtuele servers.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert de volledige infrastructuur om een functioneel software defined datacenter te bekomen.
Installeert en configureert de infrastructuur voor centraal beheer van het software defined datacenter.
Integreert het virtuele netwerk met het fysische netwerk.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert virtuele machines op basis van de beschikbare fysische hulpbronnen.
Optimaliseert het netwerk bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
Optimaliseert de storage bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
Optimaliseert de load van de hypervisors bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Demonstreert de werking van veel gebruikte toepassingen in een datacenter.
Demonstreert de uitvoering van dagelijkse beheerstaken in het software defined datacenter.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Gebruikt het jargon om zijn handelingen te motiveren, problemen te melden of bijkomende middelen te vragen.

Leerinhoud

Private Cloud
Virtueel Data Center
Virtualisatie
Hypervisor
Virtuele machine
Virtual Appliance
OVF Templates
Virtual networking
Storage

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen

Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.