Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Network security35097/2187/2122/1/96
Studiegids

Network security

35097/2187/2122/1/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Network Security
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Network Security_A
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Network security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Cyber security.

Korte omschrijving

De student leert in dit vak alles wat hij of zij moet weten over netwerk beveiligingstechnieken. De nadruk ligt zeer sterk op de verschillende types netwerken en hoe deze aangevallen (red team) en beveiligd (blue team) kunnen worden. In dit vak brengen we de basissen bij van beveiligingstechnieken als (next generation) firewalling, Quality-of-Service, DOS-preventie, gevorderde VPN’s, SDWAN, portsecurity, toegepaste encryptie en certificaten, veilig telewerken, fysieke beveiligingen van netwerken, wiretapping en SIEM.

Leerinhoud

Algemene Netwerk Beveiliging
Internet beveiliging en beveiliging van routering
Zones, Segmentering en portsecurity
Fysieke beveiliging van netwerken
WIFI en draadloze networking beveiligen en aanvallen
(Next generation) firewalling
Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems
Denial-of-Service aanvallen en bescherming
Afluisteren (wiretapping) en analyse
Quality-of-service
Zero trust security
Virtual Private Networks
Basis netwerk audit-technieken en vulnerability assessment
Updates en veilig netwerk management
Toegepaste (netwerk) encryptie technieken en certificaten
SIEM

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00open en gesloten vragen: mondeling
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00open en gesloten vragen: mondeling
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00opdrachten: permanent uitgesteld, digitaal.Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van deeerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. Destudent kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Er wordt geëvalueerd op basis van 3 dingen :

Aanwezigheid in de labo’s, uitvoeren van de voorziene opdrachten en ze op tijd invoeren. (30%)
Een praktisch project waarbij de student onder begeleiding zelf een flexibel beveiligd netwerk opzet ( theoretisch en/of praktisch), een netwerk-aanval simuleert, een internet / netwerk demografisch onderzoek doet of een bepaald Security-probleem analyseert. Alternatief kan een team van studenten gevraagd worden om een organisatie zo volledig mogelijk te auditeren. (40%)
Een examen waarbij er gepeild wordt naar de theoretische kennis van de student. (30%)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.


Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.