Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Python OO programming35799/2187/2122/1/05
Studiegids

Python OO programming

35799/2187/2122/1/05
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de principes van object georiënteerd ontwerp en ga je volgens deze principes programmeren in Python. Je volgt en gebruikt hierbij de professionele best practices, technieken en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Door object georiënteerd te programmeren maak je je programma's eenvoudiger om te begrijpen én efficiënter. Door te werken met abstracte klassen en interfaces én het afhandelen van exceptions maak je je code veiliger en meer robuust.

Omdat klasses deelbaar zijn kan jouw code en die van anderen herbruikt worden. Je maakt gebruik van verschillende bestaande libraries en modules en maakt vanuit je code verbinding met databanken en API's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).
Maakt efficiënt gebruik van object-georiënteerde design patronen
Maakt efficiënt gebruik van de object georiënteerde paradigma's, de principes van overerving, interfaces en klassen
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe
Maakt efficiënt gebruik van libraries en modules
Maakt efficiënt gebruik van databanken en externe databronnen
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Beoordeelt code (testen/debuggen en oplossen)

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat is object georiënteerd programmeren?
- Gebruik maken van typische object-georiënteerde design patronen in Python
- Gebruik maken van best practices, technieken en tools
- Gebruik maken van klassen en interfaces
- Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
- Gebruik maken van encapsulatie en overloading
- Gebruik maken van exceptions en debugging
- Gebruik maken van Python libraries en modules
- Gebruik maken van databanken en externe databronnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie.

Project
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de presentaties. De datum van de presentaties worden ruim op voorhand meegedeeld.

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.