Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Python development35489/2187/2122/1/38
Studiegids

Python development

35489/2187/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Python development
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je gaat ontwikkelen in Python. Je krijgt naast een solide basis van object georiënteerd Python ook een overzicht van mogelijke toepassingen. Je volgt en gebruikt bij het schrijven van code de professionele best practices, technieken en tools. Je leert werken met verschillende bestaande libraries en modules en maakt gebruik van databanken alsook externe databronnen. Je leert werken met Python frameworks zoals Flask en Django. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen. 
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
Ontwikkelt in Python en maakt efficiënt gebruik van variabelen, datatypen, statements, gebruikersinput, operatoren, expressies, type-conversie
Maakt efficiënt gebruik van verzamelingen en maakt hierbij de juiste keuzes (lijsten, verzamelingen, ...)
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Maakt gebruik van bibliotheken en modules
Maakt gebruik van lezen en schrijven naar bestanden
Maakt efficiënt gebruik van databanken
Ontwikkelt een toepassing met Flask
Ontwikkelt een toepassing met Django

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn de toepassingen van Python?
- Gebruik maken van variabelen en data types
- Gebruik maken van lijsten en verzamelingen
- Gebruik maken van beslissingsstructuren
- Gebruikersinput verzamelen
- Gebruik maken van loops
- Gebruik maken van functies
- Lezen van en schrijven naar bestanden
- Afhandelen van excepties
- Testen en debuggen van je code
- Gebruik maken van classes en de principes van OOP in Python
- Gebruik maken van Python libraries en modules
- Gebruik maken van databanken
- Gebruik maken van het Flask micro-framework
- Gebruik maken van het Django framework

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Deelname aan tweede examenkans voor Projectopdracht
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.