Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Infrastructure as code35105/2187/2122/1/77
Studiegids

Infrastructure as code

35105/2187/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Infrastructure as code
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor System administration OF geslaagd of getolereerd voor System administration) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux).

Korte omschrijving

Infrastructure as code ( IaC) is het beheren, uitrollen van volledige ICT en datacenter infrastructuren op basis van computercode die automatisch alle aspecten kan aansturen, provisioneren en configureren.

Het idee is om vervelende menselijke configuratie en aanpassingen zoveel mogelijk te vervangen door automatische processen op basis van code. Op deze manier gaat alles sneller, correcter, dynamischer, eenvoudiger en is alles meer schaalbaar uit te rollen. En gezien dit in code geschreven is, heb je ook direct de nodige documentatie.

In dit vak leert de student theoretisch maar vooral op een praktische manier IaC toe te passen op alle onderdelen van ICT-, netwerk-, security-, systeem- en cloud-infrastructuur.

Door deze automatisatie wordt het makkelijker om grip te krijgen op bewegende, altijd veranderde doelstellingen zoals security. Infrastructuur wordt op deze manier ook sneller, correcte, dynamischer, eenvoudiger en schaalbaarder uitgerold.

Hoewel we een overzicht geven van alle verschillende frameworks en platformen, is dit vak grotendeels opgebouwd rond het open source ansible framework en laat de student kennismaken met de tools Tower en api's die infrastructure-as-code mogelijk maken.

Einddoel is dat de student elk eigen project met alle onderdelen als IaC-code kan beschrijven en volautomatisch uitrollen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Gebruikt Infrastructure as Code (IaC ) methodieken om ICT-infrastructuur dynamischer, veiliger, gestructureerder, gedocumenteerd en schaalbaar uit te werken.  
Gebruikt Ansible als IaC-tool voor beheer, configureren en provisioneren van Linux & Windows systemen, netwerken, cloud, containers, security en andere externe diensten.  
Gebruikt Infrastructure as Code (IaC) om cloud agnostische ICT-oplossingen te bouwen.  
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.

Leerinhoud


Wat is Infrastructuur as code (IaC) ? Wat zijn de voordelen ?
Hoe werkt IaC ?
Hoe gebruik je IaC in je eigen dagelijkse IT-job ?
Hoe gebruik je IaC-technieken om agile, veiliger, gestructureerder, dynamischer, gedocumenteerd en schaalbaar te werken.
De praktische en theoretische kennis om IaC-platform ansible te gebruiken voor :
• systeembeheer en configuratie ( Linux & Windows )
• networking
• cloud en containers
• aansturing van externe diensten zoals service providers, sdwan, dns, certificaten
• security
• automatisering van IT-processen
Hoe kan je werken met externe configuratie webapi ? Hoe kan je zelf een api opzetten om eigen toepassingen toegankelijk te maken als IaC?
De student leert hoe hij door middel van IaC-technieken onafhankelijker kan zijn van leveranciers en platformen. We passen dit toe door een cloud-agnostische infrastructuur op te bouwen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Open en gesloten vragen, momentopname op het examen, digitaal
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Een praktisch “magnum opus” project waarbij de student onder begeleiding een eigen Infrastructure as code (IaC) oplossing opbouwt voor een ICT-toepassing of project uit zijn wereld.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Open en gesloten vragen, momentopname op het examen, digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Een praktisch “magnum opus” project waarbij de student onder begeleiding een eigen Infrastructure as code (IaC) oplossing opbouwt voor een ICT-toepassing of project uit zijn wereld.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Aanwezigheid in de labo’s, uitvoeren en op tijd inleveren van de bijhorende opdrachten

Toetsing (tekst)

We evalueren op basis van 3 dingen :


Aanwezigheid in de labo’s, uitvoeren en op tijd inleveren van de bijhorende opdrachten. ( 30% )
Permanente evaluatie op basis van labo en andere opdrachten in het jaar, kunnen niet opnieuw gedaan worden in tweede zit.

Een praktisch “magnum opus” project waarbij de student onder begeleiding een eigen Infrastructure as code (IaC) oplossing opbouwt voor een ICT-toepassing of project uit zijn wereld. ( 40%)

Een examen waarbij gepeild wordt naar de theoretische kennis van de student. ( 30%)


Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.