Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Software defined data center35108/2187/2122/1/82
Studiegids

Software defined data center

35108/2187/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Software defined data center
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor System administration OF geslaagd of getolereerd voor System administration) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux).

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de technologie zoals die in een software defined data center wordt toegepast en leert deze technologie gebruiken in een private cloud die je zelf opzet. Deze cursus bereidt je voor om een software defined data center in een bedrijf te beheren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Motiveert de gemaakte keuzes van de hulpbronnen die beschikbaar zullen zijn in het software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes bij het opzetten van een software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes die horen bij integratie van netwerken met verschillende doeleinden gebruikt in een datacenter.
Motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van shared storage in het software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes bij het foutentolerant maken van storage in het software defined data center
Motiveert de keuze van de storage network-technologie op basis van een gegeven scenario.
Motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van block level based storage  en file level based in het software defined data center
Kan de werking van van een software defined network beschrijven
Kan de werking van van software defined volumes beschrijven
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Installeert en configureert een omgeving voor centraal beheer van een software defined data center
Installeert en configureert een SAN met aandacht voor het eliminieren van een single point of failure
Installeert en configureert virtuele netwerken.
Installeert en configureert virtuele servers.
Configureert de volledige infrastructuur om een functioneel software defined data center te bekomen.
Installeert en configureert de infrastructuur voor het opdelen van hulpbronnen in het software defined data center.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert het software defined data center op basis van de beschikbare fysische hulpbronnen.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Demonstreert de werking van veel gebruikte toepassingen in een software defined data center
Demonstreert de uitvoering van dagelijkse beheerstaken in het software defined data center
Gebruikt het jargon om zijn handelingen te motiveren, problemen te melden of bijkomende middelen te vragen.

Leerinhoud

Private Cloud
Software Defined Data Center
Business continuity
Storage array
Shared storage
iSCSI
NFS
ZFS
VMFS
Migreren van VMs tussen hosts
Migreren van VMs tussen storage devices
Sofware Defined Networking
Software Defined Storage
Opdelen en toewijzen van resources
Integratie met andere cloud providers
Containers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.