Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Web services Python35106/2187/2122/1/14
Studiegids

Web services Python

35106/2187/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Python programming.

Korte omschrijving

Je ontwikkelt verschillende types web services en maakt hiervoor gebruik van de meest geschikte Python frameworks en technieken.

Je vertrekt van het consumeren van third-party API's en integreert ze in een eigen toepassing. Daarna maak je een eigen web service met het micro-framework Flask. Vervolgens exploreer je de mogelijkheden van het Django framework.

Je ontsluit hierbij verschillende types achtergelegen databronnen (JSON, SQL en NoSQL databanken).

Tot slot bekijk je de mogelijkheden van Serverless web services.

Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden, alsook aan de mogelijkheden van web services binnen een IoT-context

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt eigen web services met en zonder achterliggende databronnen
Ontwikkelt gebruikmakend van het Flask micro-framework
Ontwikkelt gebruikmakend van het Django framework
Ontwikkelt een Serverless Web API
Stelt een web services beschikbaar in de cloud
Maakt een web services onderhoudsvriendelijk, veilig en schaalbaar
Monitort en test web services
Implementeert design patterns in webtoepassingen.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Kent de diverse types web services en past deze toe bij het ontwikkelen van een modulaire applicatie
Integreert externe web services in een eigen toepassing
Implementeert design patterns in webtoepassingen.

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn web services? Welke verschillende types zijn er (REST, GraphQL, Serverless,...)?
- Wat is de toepasbaarheid binnen de IoT-context?
- Gebruik maken van Web Services vanuit een toepassing
- Zelf web services maken met en zonder achterliggende databronnen
- Web services maken met het Flask micro-framework
- Web services maken met het Django framework
- Serverless Web services
- Deployen van Web services
- Web services onderhoudsvriendelijk, veilig en schaalbaar maken
- Web services testen en monitoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen19,75 uren
Werktijd buiten de contacturen45,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Deelname aan tweede examenkans voor Projectopdracht
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.