Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Smart systems35109/2187/2122/1/19
Studiegids

Smart systems

35109/2187/2122/1/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smets Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 68,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Electronics OF (geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals EN geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks) OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals & Blocks A OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks & Project Arduino A.

Korte omschrijving

De student gaat aan de slag met het elektronicamateriaal. Er wordt vanuit een projectopgave een analoge elektronische schakeling ontworpen. Hiervoor ontwikkelt de student een PCB die bestukt en getest wordt.
De elektronische schakeling wordt, met behulp van sensoren, gestuurd vanuit een microcontrollersysteem waarvoor de student de nodige software ontwerpt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Maakt een analyse van het hardwaregedeelte
Maakt een analyse van het softwaregedeelte
Stelt systeemspecificaties op
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Creeert een sensor-en/of actuator schakeling
Maakt gebruik van versiecontrole software
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Integreert alle hardware componenten en/of deelschakelingen tot een werkend geheel
Creëert embedded software voor interactie met de omgeving, de sensor-en/of actuatorschakeling
Creëert een schakeling voor interactie met de omgeving, de sensoren en/of de actuatoren op basis van een microcontroller
Ontwerpt één of meerdere PCB 's voor de schakelingen 
Verzamelt informatie in functie van de benodigde hardware
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Valideert de werking van de hardware via metingen
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Verdedigt de resultaten van het project m.b.v. een presentatie.
Verdedigt de resultaten van het project m.b.v. een rapport;
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Verdedigt de analyse van het project

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht83,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht83,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)17,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondelingGeen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van deeerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. Destudent kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de sprint evaluatie gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Niet aanwezig zijn op de projectdag (datum wordt bij het begin van het semester bekend gemaakt) resulteert in een 0 score voor dat deelexamen.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.


Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.