Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IoT project35113/2187/2122/1/58
Studiegids

IoT project

35113/2187/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Internet of Things
  • IT & Internet of Things
  Keuzepakket:
  • 2 EA - Projects
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Electronics OF (geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals EN geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks) OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals & Blocks A OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks & Project Arduino A) EN (geslaagd voor Web programming) EN (geslaagd of getolereerd voor Python programming) EN (geslaagd of getolereerd voor Arduino programming OF geslaagd of getolereerd voor Arduino programming) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux) EN (simultaan te volgen met Project analysis OF simultaan te volgen met Project Management OF eerder ingeschreven voor Project analysis OF eerder ingeschreven voor Project Management) EN (binnen het opleidingsprogramma al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben).

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ontwerpt systemen, diensten of producten en streeft daarbij systematisch naar eenvoud, efficiëntie en herbruikbaarheid.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt het ontwerp op een iteratieve manier en streeft naar een stabiele oplossing die voldoet aan de functioneel en technische vereisten.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Realiseert de integratie van software en hardware
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Ontwerpt tests voor de ontwikkelde systemen en producten en omschrijft de daarbij te volgen scenario's.
Voert gepaste testen uit op de ontwikkelde systemen en producten.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.

Leerinhoud

Werken in teamverband aan een IoT project volgens projectmethodologie.

Samenwerken

Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)

IoT development

Testen

Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren156,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Indien de student 4 keer of meer ongewettigd of gewettigd afwezig is tijdens het project, wordt een 0 gegeven op het opleidingsonderdeel.

Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming op voorhand kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.