Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Ideation35119/2187/2122/1/68
Studiegids

Ideation

35119/2187/2122/1/68
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Ideation
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Holvoet Flor
Andere co-titularis(sen): Massart Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Business development) OF (eerder ingeschreven voor Business development)).

Korte omschrijving

Ideation is het eerste deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. In dit eerste onderdeel staat het idee centraal. Studenten leren hoe ze ideeën kunnen verzamelen en aftoetsen aan de markt, alvorens ermee aan de slag te gaan. Dit gebeurt in de vorm van inspirerende hoorcolleges en/of gastcolleges, alsook wekelijkse sessies waarin de student werkt aan zijn idee en begeleid wordt.

Regelmatig zal de student zijn idee en voortgang presenteren. Finaal zal de student worden beoordeeld op zijn idee, presentatievaardigheden en voortgang.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
analyseert de theorie van ondernemen
past de principes van ondernemerschap in een praktische use-case toe
pitcht innovatieve ideeën/concepten op een overtuigende manier
werkt innovatie ideeën en concepten uit tot een business concept
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
Verklaart en beschrijft eigenschappen en aspecten van ondernemerschap

Leerinhoud

Bij Ideation ligt de focus op het verzamelen van ideeën voor een onderneming, en het onderzoek naar de economische haalbaarheid ervan.

Tijdens de hoorcolleges komen o.a. onderstaande thema's aan bod, die de student vervolgens gaat onderzoeken:

 • Wat is ondernemerschap?
 • Design thinking
 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Value map & customer profile
 • Doelgroepen en persona's
 • Financiële planning
 • Rechtsvormen van een onderneming
 • Marktonderzoek

Even belangrijk als het onderzoek zelf, is enerzijds het correct documenteren en concluderen ervan, alsook het vormen van een mening/visie erover en deze kunnen presenteren.

Finaal zal de student één of meerdere ideeën (al dan niet succesvol) hebben onderzocht, waarna er een basis is om te beginnen met het succesvol uitwerken van een onderneming.
Dit vormt dan meteen de basis voor het volgende onderdeel van de minor Start-up.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00werkstuk, presentatie en gedragsobservatie (o.a. uitwerking van een start-up concept): digitaal en mondeling, permanent uitgesteld, open boek

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen…) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.