Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Business development35120/2187/2122/1/05
Studiegids

Business development

35120/2187/2122/1/05
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Business development
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Holvoet Flor
Andere co-titularis(sen): Massart Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Ideation) OF (eerder ingeschreven voor Ideation)).

Korte omschrijving

Business Development is het tweede deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. Voorafgaand hebben studenten tijdens het opleidingsonderdeel Ideation één of meerdere ideeën onderzocht en de markt geëxploreerd. In kader van dit opleidingsonderdeel gaan ze hierop verder bouwen door één idee verder uit te werken.

De student leert hoe men een businessplan kan verfijnen en kan gebruiken om een onderneming op te richten. Studenten worden aangemoedigd om waar mogelijk reële stappen te zetten naar de effectieve oprichting van hun onderneming. Aangezien dit geen vereiste is, kunnen studenten hun onderneming ook in de vorm van een simulatie opstarten, waarbij ze wel alle voorbereidingen treffen om te bewijzen dat ze de juiste beslissingen kunnen maken.

Tijdens dit opleidingsonderdeel staan zelfstandig werken en initiatief nemen centraal. Studenten worden geacht met de nodige ernst aan hun eigen concept te werken, en te beginnen met de uitvoering ervan: bouwen van een prototype, promoten van een dienst, etc…

Dankzij wekelijkse sessies worden studenten gecoacht en geïnspireerd. Door middel van regelmatige feedbackmomenten wordt de voortgang geëvalueerd.
Finaal wordt de student beoordeeld op de (fictieve) onderneming die opgericht werd, en zal de student deze voor een jury presenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
ontwikkelt minimaal een proof of concept van hun innovatief product of dienst
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
ontwerpt een innovatieve product of dienst met een adequate product-market fit
implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt
brengt een product naar de markt
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk

Leerinhoud

 • Hoe onderneming opstarten
 • Uitwerken van het idee
 • Businessplan verfijnen
 • Onderneming opstarten of simulatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)80,00werkstuk, presentatie (o.a. uitwerken van een businessplan): digitaal en mondeling, permanent uitgesteld, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00werkstuk, presentatie (o.a. uitwerken van een businessplan): digitaal en mondeling, permanent uitgesteld, open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00gedragsobservatie door de lector tijdens het uitwerken van het project

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is.
De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Deelname aan tweede examenkans voor Projectopdracht
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk (student krijgt een 0) indien de hij/zij tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht.