Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Explore 135123/2187/2122/1/10
Studiegids

Explore 1

35123/2187/2122/1/10
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Explore
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Explore 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Casal Mosteiro Kelly, Masset Yves
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Explore 2) OF (eerder ingeschreven voor Explore 2)).

Korte omschrijving

Bij de inschrijving wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een concreet opleidingsonderdeel dat goedgekeurd is via de aanvraagprocedure voor de minor Explore.

Toetsing (tekst)

Bij de inschrijving wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een concreet opleidingsonderdeel dat goedgekeurd is via de aanvraagprocedure voor de minor Explore.