Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Software project35112/2199/2122/1/37
Studiegids

Software project

35112/2199/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Software
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Software project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vries Thomas
Andere co-titularis(sen): Bracke Jerry, De Vos Jeroen, Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd voor Object oriented programming OF (geslaagd of getolereerd voor Object oriented programming OF geslaagd voor Objectgeoriënteerd programmeren 1 A EN geslaagd voor Objectgeoriënteerd programmeren 2 A)) EN (geslaagd voor Web programming) EN (geslaagd of getolereerd voor Data structures OF geslaagd of getolereerd voor Programmeren OF geslaagd of getolereerd voor Programmeren 2 A) EN (geslaagd of getolereerd voor Database programming OF geslaagd of getolereerd voor Database Programming) EN ((simultaan te volgen met Project analysis OF simultaan te volgen met Project Management & Analyse 1 OF simultaan te volgen met Project Management & Analyse 2) OF (eerder ingeschreven voor Project analysis OF eerder ingeschreven voor Project Management & Analyse 1 OF eerder ingeschreven voor Project Management & Analyse 2)) EN (binnen het opleidingsprogramma al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben).

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.1. Design and Development
Gebruikt verschillende actuele frameworks voor het ontwikkelen van webtoepassingen: JAX-RS, mean.io, Ionic, Django, ...
Ontwerpt systemen, diensten of producten en streeft daarbij systematisch naar eenvoud, efficiëntie en herbruikbaarheid.
Ontwikkelt het ontwerp op een iteratieve manier en streeft naar een stabiele oplossing die voldoet aan de functioneel en technische vereisten.
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.2. Component Integration
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
B.2. Systems Integration
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
B.3. Testing
Ontwerpt tests voor de ontwikkelde systemen en producten en omschrijft de daarbij te volgen scenario's.
Voert gepaste testen uit op de ontwikkelde systemen en producten.
B.5. Documentation Production
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
E.2. Project and Portfolio Management
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
F.1. Taakanalyse
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
F.2. Strategisch handelen
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

Werken in teamverband aan een software project volgens projectmethodologie.

Samenwerken

Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)

Software ontwikkelen

Testen

Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren156,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Indien de student 4 keer of meer ongewettigd of gewettigd afwezig is tijdens het project, wordt een 0 gegeven op het opleidingsonderdeel.

Opdrachten:

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming op voorhand kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.