Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Duurzaam ondernemen in de logistiek35532/2182/2122/1/80
Studiegids

Duurzaam ondernemen in de logistiek

35532/2182/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Green logistics binnen supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Our world is changing faster than ever and global events are happening more often and have a bigger impact on society and economy than before. The current (business) environment has made it clear that things have to change on an economic, social and environmental level to ensure that future generations will be able to live a meaningful life. In the past, ensuring social and environmental stability was seen as the sole responsibility of the government and non-profit organisations as businesses had only one reason for existence: maximising shareholder value. However, due to the impact of businesses on the social and environmental issues, and the increased scope of these issues, governments can no longer deal with these problems by themselves. The responsibility has shifted towards the business and sustainable business management has become a hot topic on the agenda of both businesses and government.

In this course we introduce you to the current state of affairs concerning the economical, social and environmental challenges humanity is facing today and offer you an introduction to different possible solutions for these challenges.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR LM 2.0 - De bachelor BM/LM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je analyseert de externe en interne omgeving waarin een bedrijf of organisatie actief is aan de hand van aangereikte theorieën en kaders en hanteert deze als basis om strategie te ontwikkelen en te implementeren.
Je analyseert en vergelijkt de verschillende stromingen, denkrichtingen, zienswijzen, concepten en trends in de theorie en praktijk van het duurzaam ondernemen.
Je geeft een overzicht van de belangrijkste businessmodellen die een bedrijf of organisatie kunnen helpen om een strategie te vormen en te formuleren.
Je beoordeelt het strategisch beleid van een bedrijf of organisatie, meer specifiek je definieert de strategische grenzen.
OLR LM 9.0 - De bachelor BM/LM handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je verwerft algemene kennis en een inzicht in de principes en toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Je bent actief op de hoogte van de nieuwe MVO tendensen.
Je beoordeelt de werking van een bedrijf vanuit de principes van MVO.
Je reflecteert kritisch inzake eigen consumptiegedrag en burgerzin.
Je ontwikkelt het vermogen tot ethisch en duurzaam denken en handelen: de impact van keuzes (h)erkennen, zowel in relatie tot de omgeving/milieu als in relatie tot de gemeenschap.

Leerinhoud

The content of this class consists of 2 parts. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business in logistics today. In the second part, we will discuss solutions in the areas of CSR, Social Enterpreneurship and Digital economy.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules and classroom sessions. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Sustainable Business ManagementVerplicht
 • Auteur: Karolien Van Riel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… (12,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Casus
Open boek