Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Mens en gezondheid 235558/2200/2122/1/62
Studiegids

Mens en gezondheid 2

35558/2200/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Dingenen Arno
Andere co-titularis(sen): Deglein Linde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkveldoriƫntatie EN geslaagd voor Communicatie.

Korte omschrijving

Is mijn examenangst een fobie? Ben ik depressief als ik twee weken niet afspreek met vrienden? Heb ik een psychotische stoornis als ik denk mijn naam gehoord te hebben? Leer de antwoorden op deze vragen en nog veel meer in het olod Mens en Gezondheid 2. In dit olod komt de historiek en de ontwikkeling van de zorg voor mensen met psychische stoornissen aan bod. We leren ook psychische stoornissen te herkennen en te benoemen. We leren over risico- en beschermende factoren die samenhangen met het ontstaan, de prognose en evidence-based behandelingen voor deze stoornissen. Alle fasen van de psychodiagnostische cyclus komen aan bod en worden ingeoefend door verschillende opdrachten. We gebruiken praktijkvoorbeelden, casussen en beeldmateriaal om onze kennis en vaardigheden te vergroten. We besteden tevens aandacht aan hedendaagse ontwikkelingen binnen de klinische psychologie en werpen een kritische blik op de toekomst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
een leidraad met informatievergarende vragen gericht op het verzamelen van psychodiagnostische gegevens gebaseerd op gefundeerde hypothesevorming opmaken
Plan van aanpak
bij een casus behandelingsvoorstellen en/ of begeleidingsvoorstellen formuleren voor een psychische stoornis
de essentie van de psychotherapeutische stromingen in eigen woorden uitleggen
de huidige internationale tendensen rond de benadering van psychopathologie in eigen woorden uitleggen
Psychodiagnostiek
op basis van informatie vanuit de aanmelding gemotiveerd de hulpvraag en bijhorende hypothesen formuleren
een diagnostisch traject bepalen op basis de verzamelde informatie
de resultaten van psychodiagnostische tests correct interpreteren
de voor- en nadelen van de classificatiesystemen binnen psychiatrie in eigen woorden uitleggen
in een concrete casus op basis van symptomen een gemotiveerde hypothese formuleren met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een psychische stoornis
ontstaan en instandhouding van psychische stoornissen toelichten bij een casus
overeenkomsten en verschillen analyseren tussen ziektebeelden in een casus
motiveren waarom gedrag als pathologisch wordt benoemd in een casus op basis van de definitie van psychopathologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Nevid, J., Spencer, R. & Greene, B. (2021). Psychiatrie, een inleiding. Amsterdam, Nederland: Pearson. ISBN 9789043038126

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers