Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Mens en leren 235559/2200/2122/1/96
Studiegids

Mens en leren 2

35559/2200/2122/1/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smajli Emine
Andere co-titularis(sen): Cluyts Johan, Haertjens Aster, Vandenberghe Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Communicatie EN geslaagd voor Werkveldoriƫntatie.

Korte omschrijving

Wat is ADHD, ASS, NLD, ...? En wie kan erdoor worden getroffen? Na dit olod heeft het werkveld van school- en pedagogische psychologie geen geheimen meer voor jou. In dit olod leren we over verschillende problematieken en stoornissen waar kinderen en jongeren mee kunnen kampen. We zoomen onder andere in op ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en gedrags- en emotionele stoornissen en problematieken. Dit doen we door de problematieken en stoornissen te leren diagnosticeren aan de hand van symptomen en kernmerken. We leren ook over factoren die invloed hebben op het ontstaan en verloop. De hedendaagse kennis over effectieve behandel- en ondersteuningsmethodes komt uitgebreid aan bod. Dit alles doen we op een (inter)actieve manier. Zowel tijdens lessen als via opdrachten ga je aan de slag om je kennis en kunde uit te breiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
een adviesgesprek voeren n.a.v. een concrete zorgvraag met een zorgvrager volgens de handelingsgerichte diagnostiek
constructieve feedback geven aan een teamlid over een adviesgesprek met de zorgvrager
Plan van aanpak
op basis van een casus aangeven hoe begeleiding op niveau van kind/gezin voor een specifieke zorgvraag aangepakt kan worden
op basis van een casus aangeven hoe begeleiding op niveau van klas/school voor een specifieke zorgvraag aangepakt kan worden
prognose en verloop van een stoornis toelichten op basis van casus
begeleidingsvoorstellen en/of adviezen formuleren rond de begeleiding van een stoornis, rekening houdend met de principes van faire diagnostiek
Psychodiagnostiek
op basis van concreet gedrag in een casus de stoornis identificeren (bv., ontwikkelingsstoornis, leerstoornis, gedragsstoornis, ...)
op basis van een casus de juiste inschatting van de zorgvraag maken
op basis van de hulpvraag van de ouder en het kind/jongere motiveren welke psychodiagnostische test(s) meer inzicht bieden in de problematiek en/ of zorgvraag
overeenkomsten en verschillen benoemen tussen stoornissen
een observatieverslag schrijven gebaseerd op gegevens verzameld tijdens observatie
zorgvragen formuleren volgens de handelingsgerichte diagnostiek
een probleemanalyse uitvoeren volgens de handelingsgerichte diagnostiek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Van De Voorde, S. (2020). Wijzer in ontwikkelingsstoornissen, een overzicht van theorie en praktijk. Leuven, Belgiƫ: Acco. ISBN 9789463798679

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk en gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk en gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk en gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk en gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector en peers