Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Geïntegreerd psychodiagnostisch werken35561/2200/2122/1/67
Studiegids

Geïntegreerd psychodiagnostisch werken

35561/2200/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gysels Freya
Andere co-titularis(sen): Cluyts Johan, Lamers Lex
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Welke testen neem ik af bij een volwassene die op verschillende gebieden problemen ondervindt? Hoe bepaal ik welke testen ik afneem om de gepaste kandidaat te selecteren voor een nieuwe functie binnen een bedrijf? Welke neuropsychologische testen neem ik af bij een kind met leermoeilijkheden? In geïntegreerd psychodiagnostisch werken komen we tot een integratie van onze vaardigheden op vlak van psychodiagnostisch werken. We leren hoe testbatterijen in de verschillende werkvelden worden opgesteld. We gaan natuurlijk tijdens deze practica werken met verschillende types testmateriaal, waarbij we specifieke aandacht besteden aan neuropsychologische testing en intelligentieonderzoek. Op het einde van dit olod kan je zelfstandig testbatterijen samenstellen, afnemen, en kan je de ruwe scores omzetten in standaardscores, deze foutloos interpreteren en weergeven in een diagnostisch verslag.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Psychodiagnostiek
een testbatterij gemotiveerd samenstellen
(subtesten van) een testbatterij (m.i.v. intelligentietest(s) en neuropsychologische test(s)) correct afnemen
de antwoorden op de verschillende tests binnen een testbatterij correct verwerken
de resultaten van een testbatterij correct interpreteren
de resultaten van een psychodiagnostisch onderzoek met testbatterij correct weergeven in een verslag
een geïntegreerd profiel opstellen op basis van de resultaten van de afname van een testbatterij

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)47,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)39,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector