Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Coaching en counseling35563/2200/2122/1/38
Studiegids

Coaching en counseling

35563/2200/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
    • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
    • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vandenberghe Charlotte
Andere co-titularis(sen): Cluyts Johan, Deglein Linde, Hellemans Yannick, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Communicatie.

Korte omschrijving

Wat is mijn coaching- en counselingstijl? Welke methodes kan ik inzetten in verschillende contexten? Tijdens de practica van dit olod ga je oefenen met je vaardigheden op vlak van van coaching en counseling. We verfijnen hierbij onze reeds aangeleerde communicatievaardigheden. We leren verschillende nieuwe, concrete methodieken zoals non-verbale methodes, oplossingsgericht werken, motivationele gespreksvoering, ... We hebben ook oog voor het omgaan met conflicten en de basistechnieken van bemiddeling. We oefenen zowel met casussen vanuit de praktijk zoals ze is, als met jullie eigen stage-ervaringen. We leren de technieken ook flexibel inzetten bij verschillende doelgroepen en in verschillende settings. Doorheen de verschillende oefeningen ontdek je je eigen coaching- en counselingstijl en krijg je zicht op je talenten en valkuilen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
als coach of counselor de gepaste interventie(s) inzetten tijdens een coaching- of counselinggesprek
zelfonthulling gericht inzetten ten voordele van het begeleidingstraject
de cliënt constructief confronteren met incongruenties die je als coach of counselor opmerkt
op gepaste wijze omgaan met veranderingen tijdens een coaching- of counselinggesprek (bv., weerstand, conflict, feedback over het traject, ...)
congruent non-verbaal en verbaal gedrag tonen tijdens een coaching- of counselinggesprek
de psychosociale vraagstelling formuleren n.a.v. een coaching- of counselinggesprek
als coach of counselor een afrondend gesprek voeren na afloop van een begeleidingstraject
als coach of counselor de cliënt op gepaste wijze doorverwijzen
als coach of counselor de gepaste interventies inzetten in de context van een intakegesprek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)110,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on55,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on55,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on55,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on55,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector