Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Relaties, intimiteit en seksualiteit35564/2200/2122/1/72
Studiegids

Relaties, intimiteit en seksualiteit

35564/2200/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
  • Keuzepakket DAG 2de jaar
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pazmany Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Trekken tegengestelden elkaar echt aan? Betekent bedrog altijd het einde van een relatie? Is porno taboe of hoort het bij de seksuele ontwikkeling? Hebben mijn grootouders nog seks? Dit alles en meer leer je in dit keuze-olod over het boeiende domein van relaties, intimiteit en seksualiteit. Seksualiteit: We gaan in op de seksuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen. We bekijken zowel hoe deze gewoonlijk verloopt als naar elementen die dit kunnen bemoeilijken. We schenken ook aandacht aan de beleving van de seksualiteit.
Intimiteit: Veel elementen hebben invloed op onze beleving van intimiteit. Zowel psychische als lichamelijke factoren komen uitgebreid aan bod.
Relaties: Hechting is een essentieel concept om te begrijpen hoe we in relaties staan. We bekijken zowel wat bouwstenen zijn voor een succesvolle relatie als veelvoorkomende hindernissen (ontrouw, hechtingsproblemen, communicatie, …). We schenken ook aandacht aan verschillende relatievormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
concepten m.b.t. (verstoorde) seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren toelichten aan de hand van een casus
concepten m.b.t. (verstoorde) seksuele ontwikkeling van volwassenen en ouderen toelichten aan de hand van een casus
de huidige, internationale tendensen rond de benadering van seksuele dysfuncties in eigen woorden uitleggen
de actuele, internationale tendensen met betrekking tot relaties, intimiteit en seksualiteit kaderen vanuit theoretische modellen
op basis van een casus gemotiveerd aangeven welke kwetsbaarheden of beperkingen een impact hebben op vlak van relaties, intimiteit en seksualiteit
verschillen en gelijkenissen tussen verschillende relatievormen toelichten in eigen woorden
op basis van een casus over relaties, intimiteit en seksualiteit een (evidence-based) begeleidingsplan opmaken
Psychodiagnostiek
de hedendaagse visies ten aanzien van beschermende- en risicofactoren op vlak van relaties in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands off
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector