Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
SDR35628/2187/2122/1/11
Studiegids

SDR

35628/2187/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
    • IT & Internet of Things
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als SDR
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben .

Korte omschrijving

Er is bijna geen toestel meer denkbaar of het heeft een of andere draadloze verbinding aan boord. Of het nu WiFi, bluetooth, Zigbee, LoRa of nog een van de vele andere communicatie methodes is, wanneer deze radio elementen opgebouwd moeten worden met discrete elektronische onderdelen nemen deze niet enkel veel plaats in, bovendien missen ze flexibiliteit.

Daarom is er tegenwoordig steeds meer belangstelling in de technologie "Software Defined Radio" waar we zo veel mogelijk van wat traditioneel met hardware componenten gebeurde proberen om te zetten in een software oplossing Ondertussen is deze technologie reeds doorgedrongen in radar, satelliet, mobiele netwerken en tot zelfs in bepaalde smartphones. Ook in de IoT wereld deed deze technologie recent ook z'n intrede, niet het minst omdat SDR een ideale manier is om heel wat draadloze beveiligingsproblemen te onderzoeken.

In deze cursus nemen we deze technologie eens grondig onder de loep. We bekijken enkele nodige theoretische begrippen maar gaan die tijdens de labo's ook meteen omzetten in de praktijk. We bouwen o.a. een echte FM radio ontvanger, proberen een afstandbediende auto te hacken en nemen de controle er van over, bouwen een draadloze data overdracht, en nog heel wat meer.

En ook al resulteert dit alles in werkende hardware, het bouwen van dit alles doen we zo goed als volledig in software!

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de basis principes van software defined radio
Begrijpt de verbanden tussen analoge signalen en complexe getallen
Begrijpt aliasing en z'n gevolgen
Begrijpt decimatie en interpolatie
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Past het sampling theorema toe
Gebruikt een software defined radio framework
Stelt met behulp van SDR blokken in een Software defined radio framework een RF schakeling samen
Simuleert RF schakelingen in een Software defined radio framework
Past FIR en IIR filtering toe m.b.v. een software defined radio framework
Past decimatie en interpolatie toe
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Stelt met behulp van SDR blokken in een Software defined radio framework een RF schakeling samen
Simuleert RF schakelingen in een Software defined radio framework
Past decimatie en interpolatie toe
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Past FIR en IIR filtering toe m.b.v. een software defined radio framework

Leerinhoud

Bespreking/herhaling van begrippen zoals complexe getallen en fast fourier transform
Bespreking Sampling theorema, Aliasing en z'n gevolgen

Software Defined Radio principes, Fundamentele SDR hardware en circuit analyse
Software Defined Radio Frameworks, betekenis van sample frequentie in dergelijke frameworks

Decimatie, interpolatie en resamplers
LPF, HPF, BPF, FIR, IIR en FFT filters

SDR blokken in Python
GUI elementen en instrumentatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets35,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)65,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 3 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.