Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IT research35637/2199/2122/1/39
Studiegids

IT research

35637/2199/2122/1/39
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In andere OLOD's krijgt de student reeds inzichten en vaardigheden in en over het analyseren van performance (software security & testing).
In dit OLOD gaat de student zelf op ontdekking om de performantie te verbeteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Beoordeelt een algoritme waarbij prestaties op verschillende vlakken verbeteren, zonder de juiste werking in gedrang te brengen.
B.1. Design and Development
Geeft de complexiteitsgraad (tijd- en ruimtecomplexiteit) van een gegeven algoritme
Implementeert enkele bekende zoek-, optimalisatie en sorteeralgoritmen.
Ontwikkelt algoritmes of methodes zoals sorteren, recursie, backtracking,
B.4. Solution Deployment
Test en controleert de prestaties van algoritmen op verschillende vlakken.
C.3. Service Delivery
Verbetert de performantie van een algoritme door de implementatie te optimaliseren of een meer geschikt algoritme te implementeren.
F.1. Taakanalyse
Verbetert de performantie van een algoritme door de implementatie te optimaliseren of een meer geschikt algoritme te implementeren.
F.2. Strategisch handelen
Beoordeelt een algoritme waarbij prestaties op verschillende vlakken verbeteren, zonder de juiste werking in gedrang te brengen.
Bouwt een algoritme waarbij prestaties op verschillende vlakken verbeteren, zonder de juiste werking in gedrang te brengen.

Leerinhoud

* Onderzoek doen naar nieuwe methodieken/technologiƫn/... (item) die het ontwikkelen van software bevorderen.

* Het item moet performantie verhogen en meten binnen een van de volgende domeinen:

- databases (bv. sql vs nosql)

- code manier (bv. Test Driven Development)

- structuur van code (bv. design patterns)

- organisatie (bv. agile methodiek)

* Een samenhangend document opstellen met daarin de bevindingen rond dit item.

* De voor- en nadelen van dit item afwegen en een conclusie kunnen vormen om je leidinggevende te overtuigen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,001 of meerdere opdrachten die ingestuurd moeten worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,001 of meerdere opdrachten die ingestuurd moeten worden.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Opdrachten:

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen. Een opdracht kan ook bestaan uit het geven van een les of workshop over een onderzocht onderwerp.