Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Electronic systems35642/2187/2122/1/02
Studiegids

Electronic systems

35642/2187/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De operationele versterker (amplifier) of op-amp is de meest veelzijdige en veel gebruikt lineair integrated circuit. Ze werden oorspronkelijk gebruikt voor wiskundige bewerkingen zoals optellen, aftrekken, integratie en differentiatie. Door het feit dat ze zoveel voorkomen en gebruikt worden is algemene kennis hierover noodzakelijk.
Voor signaalverwerking zijn actieve filters nodig. Filters zijn schakelingen die de mogelijkheid bieden om vanuit een bepaald ingangssignaal bepaalde frequenties te selecteren en deze naar de uitgang door te laten of juist te onderdrukken. Er bestaan 4 typen van actieve filters. Deze zijn de hoogdoorlaat-, laagdoorlaat-, banddoorlaat- en bandsperfilter. Actieve filters kan je opbouwen met RC-schakelingen gecombineerd met op-amps.
Oscillatoren zijn schakelingen die een periodieke golfvorm opwekken om timing, controle of communicatiefuncties te verwezenlijken. Ze worden in nagenoeg alle elektronische systemen gevonden (zowel analoge als digitale systemen) en in meetinstrumenten zoals oscilloscoop en functiegeneratoren.
Tot slot worden principes van communicatiesystemen besproken. Dit zijn systemen die informatie van een bepaald punt overbrengen naar een ander punt. Belangrijk hierbij is dat zich een lange afstand bevindt tussen de twee punten. Sommige categorieën van deze communicatiesystemen zijn radio, televisie, telefonie, radar, digitale data, … Binnen deze cursus worden AM en FM communicatiesystemen besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart het werkingsprincipe van een oscillator
Verklaart de principes van negatieve en positieve terugkoppeling
Beschrijft het principe van AM- FM- en PM-modulatie
Beschrijft het principe van een superheterodyne ontvanger
Verklaart het werkingsprincipe van een regelaar (serieel, shunt of geschakelde regelaar)
Beschrijft hoe hoekmeting kan worden uitgevoerd
Beschrijft het werkingsprincipe van een eenvoudige temperatuurmetingsschakeling.
Beschrijft methoden om het meten van mechanische spanning, druk en beweging te kunnen uitvoeren.
Verklaart de werking van een SCR en triac
Verklaart het werkingsprincipe van de besproken gelijkrichterschakelingen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Stelt een bepaald type actieve filter in (Laagdoorlaat, hoogdoorlaat, banddoorlaat en bandstop)
Stelt een bepaalt type oscillator in (Wienbrug- , LC-oscillator)
Voert metingen uit op een filter.
Voert metingen uit op een oscillator.
Voert metingen uit op opampschakelingen
Ontwerpt een nulspanningsschakeling met triac
Voert metingen uit op gelijkrichterschakelingen

Leerinhoud

Actieve filterschakelingen
Oscillatoren
Gelijkrichting
Spanningsregelaars (principe serie-, shunt- en geschakelde regelaar)
Meten en Regelen (principe hoekmeting, bewegingsmeting)
Vermogensregeling (SCR-Triac)
Communicatieschakelingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen. Wekelijks wordt er een interactieve sessie geroosterd.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.