Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
.NET programming35645/2187/2122/1/07
Studiegids

.NET programming

35645/2187/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je verdiept je in OO, design patterns, de SOLID principes en leert de achterliggende logica (backend) van een app stelselmatig op te bouwen met behulp van technologieën zoals een ORM en Web API's.
Je maakt daarbij gebruik van design patterns zodat je tot een app komt, opgebouwd volgens een enterprise architectuur.

Je leert daarnaast hoe je de gigantische hoeveelheid databronnen beschikbaar op het Internet kunt gebruiken en integreren in je eigen (mobiele) applicaties en websites.
Microsoft, Facebook, Twitter Google, Amazon, Steam, Twitch etc. bieden allemaal verschillende application programming interfaces (API) aan die third-party ontwikkelaars toelaten om via bijvoorbeeld REST calls eenvoudig met de data te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de principes van design patterns
Begrijpt de SOLID principes
Modelleert een object georiënteerd design
Analyseert bestaande online API's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Benadert een databank met behulp van een ORM
Benadert diverse datasources met behulp van een LINQ
Implementeert een Web API
Implementeert een enterprise architectuur
Maakt een verbinding met Web API’s vanuit een client
Analyseert bestaande online API's
Modelleert een object georiënteerd design
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert software in functie van verbeteringen in de architectuur van een systeem

Leerinhoud

SOLID principes
Object geörienteerde architecturen
Introductie tot REST
Introductie tot ASP.NET Core
Een REST-based web API bouwen volgens het MVC pattern
Een datalaag opbouwen met EF en LINQ
Een gelaagde architectuur implementeren volgens gepaste design patterns
Koppeling tussen backend en frontend uitwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op het examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on80,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op het examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on80,00casus: momentopname op examen, digitaal