Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Identiteit/124557/2785/2223/1/79
Studiegids

Identiteit/1

24557/2785/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 03.10.2022 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (simultaan te volgen met Deontologie en politiezorg/1) EN (simultaan te volgen met Geweldbeheersing en opsporing) EN (eerder ingeschreven voor Strafrecht/3) EN (eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4).

Korte omschrijving

Onderdeel Identiteit:

Kennis van de modaliteiten inzake een identiteitscontrole alsook kennis verwerven van Belgische identiteitsdocumenten


Onderdeel Rascisme en discriminatie:

De student zal tijdens dit onderdeel in aanraking komen met de hoofdzaken van de antiracisme - antidiscriminatiewetgeving en haatmisdrijven. Naast de juridische aspecten zal er aandacht worden besteed aan de rol van de politie bij de aanpak van racisme en discriminatie. 

Onderdeel vreemdelingenwetgeving:

Kennis van Schengen - EER - EU gerelateerd aan paspoorten en verblijfsdocumenten. Binnenkomstvoorwaarden met daaraan de regels van verblijf en vestiging gekoppeld. Eenvoudige vervalsingen kunnen detecteren.

Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Aanwezigheid is verplicht voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De cursist controleert de controlestempels, de paspoorten en de visa.
De cursist karakteriseert het fenomeen en de feiten m.b.t. inbreuken op de vreemdelingenwetgeving.
De cursist kent de basisprincipes van de wetgeving en kan deze toepassen in een controlesituatie. Hij/zij wendt de aangeleerde theoretische, praktische en technische kennis aan in een praktijkoefening (rollenspel).
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student legt de constitutieve elementen van inbreuken volgens de antiracisme- en antidiscriminatiewet uit.
De cursist definieert de basisbegrippen m.b.t. de vreemdelingenwetgeving.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De cursist kent de basisprincipes van de wetgeving en kan deze toepassen in een controlesituatie. Hij/zij wendt de aangeleerde theoretische, praktische en technische kennis aan in een praktijkoefening (rollenspel).
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student legt de constitutieve elementen van inbreuken volgens de antiracisme- en antidiscriminatiewet uit.
De cursist controleert de controlestempels, de paspoorten en de visa.
De cursist definieert de basisbegrippen m.b.t. de vreemdelingenwetgeving.
De cursist identificeert de meest voorkomende vervalsingen van documenten.
De cursist karakteriseert het fenomeen en de feiten m.b.t. inbreuken op de vreemdelingenwetgeving.
De cursist legt de belangrijkste delen uit van de verschillende geldige paspoorten en visa.
De cursist legt de voorwaarden voor toegang, verblijf en vestiging van vreemdelingen in België uit.
De cursist situeert de problematiek m.b.t. mensenhandel, illegalen en vluchtelingen in de socio-economische context en legt de gevolgen ervan uit.

Leerinhoud

Onderdeel Identiteit:

1. De principes van een identiteitscontrole in België
2. De modaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een identiteitscontrole in België
3. Toelichting bij de diverse identiteitsdocumenten dewelke door de Belgische overheid worden uitgereikt
4. Toelichting bij de beveiligingskenmerken van de Belgische identiteitskaartOnderdeel Rascisme en discriminatie:

1. Overzicht wetgevend kader
2. Gemeenschappelijke begrippen van antiracisme en discriminatie-wetgeving
3. Strafrechtelijk luik van discriminerende feiten/misdrijven
4. Burgerlijk luik van discriminerende feiten/misdrijven
5. Haatmisdrijven: Definitie, Impact haatmisdrijven op slachtoffer, directe omgeving slachtoffer en hele samenleving, Rol politie bij aanpak, opvolgen en voorkomen van haatmisdrijvenOnderdeel vreemdelingenwetgeving:

1. De begrippen EU, EER en Schengen
2. De werking van de Dienst Vreemdelingenzaken
3. Het paspoort en de beveiligingen
4. De inreisstempels en de beveiligingen
5. De verschillende types van Schengenvisa en de beveiligingen
6. De binnenkomstvoorwaarden voor de Schengenzone
7. De begrippen verblijf en vestiging met de daaraan gekoppelde Belgische verblijfsdocumenten
8. De diverse maatregelen dewelke genomen kunnen worden ten aanzien van vreemdelingen
 9. Het herkennen van de meest voorkomende vervalsingen bij documenten

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht
ELO PolitieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00onderdeel rascisme en discriminatie schriftelijk examen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen: onderdeel vreemdelingen en identiteit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen: onderdeel vreemdelingen en onderdeel identiteit
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00onderdeel discriminatie: schriftelijk examen