Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financial planning26972/2785/2223/1/30
Studiegids

Financial planning

26972/2785/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding fiscaal recht/2.

Korte omschrijving

Deze opleiding koppelt vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen aan praktijkgerichte toepassingen. Deze opleiding heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
De student lost een casus op met de nodige vakoverschrijdende kennis op juridisch, fiscaal, sociaal en economisch gebied.
De student optimaliseert private en professionele vermogensdoelstellingen.
De student past de elementen die de beleggingsstrategie en vermogensopbouw kunnen beinvloeden toe.
De student werkt een cashflow planning uit vanuit een vermogensinventaris en een opbrengsten- en uitgavenanalyse voor particulieren.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies rond vermogensopbouw en de waarschijnlijkheid van het behalen van doelstellingen.

Leerinhoud

• Structureren van vermogen - burgerrechtelijk en fiscaal nader bekijken
• In en uitgavenbalans op lante termijn - Pensioenopbouw
• Wijzen van verwerven resp. overdragen van onroerend vermogen
• Wijzen van verwerven resp. overdragen van roerend vermogen
• Schenking met controle, stichting en burgerlijk maatschap

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,30 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.